Zgodnie ze stanowiskiem EFSA z dnia 9.03.2020, nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

Aby zachować mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności, należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności. Już na ten moment wiemy, że dokładna obróbka termiczna na przykład 30 minut / 60°C niszczy koronawirus.

Przypominamy naszym klientom, że nasze produkty są pasteryzowane przez 60 minut w temperaturze 95 stopni Celsiusza, co przedłuża trwałość żywności zachowując jej wartości odżywcze i witaminy, a także wyparza sam słoik sprawiając, że żywność jest w 100{30b41f5e833fc7660d7f8e5852fd371d0b52e2f70840bf29945d4c1d1dad9505} BEZPIECZNA.

Każdy z nas stosując podstawowe zasady dobrej praktyki higienicznej może zapobiec zanieczyszczeniu żywności.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedsiębiorców branży spożywczej:

Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności wskazane jest, aby zarówno producenci żywności jak również sklepy, hurtownie:

  • Przypominały pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia, nie tylko osobom mającym bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również pracownikom biurowym, kierowcom, dostawcom, współpracującym rolnikom, serwisantom etc.
  • Wzmogły nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników, i ściśle je egzekwowali
  • Przeanalizowały wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn, również w sklepach, tam gdzie klienci są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia (koszyki sklepowe, kasy, taśmy przy kasach, poręcze, uchwyty) i jeśli to wymagane – zwiększyć częstotliwość wykonywanych zabiegów
  • Dokonały weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń
  • Starały się ograniczać w miarę możliwości ekspozycję w sklepach żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta- zwracać uwagę na właściwą higienę (nie kasłanie/kichanie w stronę innych osób i w stronę towaru, zwracanie uwagi przez obsługę, wywieszenie tabliczek ostrzegających)
  • Ograniczyły podróże służbowe do minimum, jak również przestrzegały zasad dostępu do zakładu produkcji przez osoby zewnętrzne
  • W celu zapobiegnięcia niedoborom kadrowym- uświadomiły pracowników, że zarówno oni jak i ich rodziny powinny przestrzegać zasad higieny, stosować ograniczenia zalecane aktualnie przez władze. Kolejnym działaniem, jest egzekwowanie podziału na strefy, szczególna dbałość o higienę miejsc wspólnych takich jak szatnie, przebieralnie, łazienki, stołówki
  • Zmorzyły procedury mycia i czyszczenia toalet
  • Opracowały wewnętrzny plan zarządzania kryzysowego

Źródło: https://gis.gov.pl

Koszyk
Zamknij

Brak produktów w koszyku.